Przedsiębiorcy planują inwestować w robotyzację – wynika z badania „Barometr robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw

• 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych planuje w ciągu najbliższych 3 lat robotyzację • Blisko 40% z ww. firm planuje wdrożenie robotów współpracujących • Najważniejszym czynnikiem motywującym MŚP do robotyzacji stanowisk jest poprawa efektywności produkcji Blisko 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych planuje w ciągu najbliższych 3 lat robotyzację – […]