Związek Przemysłu Przyszłości wyróżnia firmę LECTRA Tytułem „PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO PRZYSZŁOŚCI”

Paryż, 14 września 2017 – Związek Przemysłu Przyszłości (AIF) wyróżnił Lectrę tytułem „Przedsiębiorstwo produkcyjne przyszłości” za spełnianie kryteriów dobrego przykładu, innowacyjności i zaangażowania. Certyfikat nadawany jest firmom, które szczegółowo opracowały przełomowy projekt organizacji swojej produkcji wykorzystujący potencjał rozwiązań cyfrowych. 

AIF przyznał wyróżnienie Lectrze za jej konkurencyjność w zakresie kosztów, jakości i terminów dostaw, uzyskaną dzięki zastosowaniu koncepcji Lean w zarządzaniu i przemyślanemu projektowaniu produktów. Lectra otrzymała wyróżnienie również za konkurencyjność w zakresie wartości. To wyróżnienie wręczono za mistrzostwo w obsłudze klientów, z którego wynikły nowe, powiązane usługi.

 

Od roku 2013 Lectra zainwestowała w badania i rozwój kwotę 86 mln euro, co odpowiada 9,4% jej przychodów. Inwestycja ta pozwoliła spółce przejść metamorfozę w oparciu o zaawansowaną metodologię i technologię, zwiększoną rekrutację i konkurencyjność na wszystkich rynkach geograficznych i sektorach działalności gospodarczej.

Posiadając dziesięć lat doświadczenia w przemysłowym internecie rzeczy w zakresie systemów tnących oraz fachową wiedzę o automatyzacji i optymalizacji projektowania oraz rozwoju produktów. Lectra oferuje wyjątkowe wsparcie klientom wprowadzając ich w erę przemysłu 4.0.

Wywierany przez niektórych udziałowców w roku 2005 nacisk na przeniesienie produkcji do Chin stał się impulsem dla wdrożenia przemysłowego projektu Lectry. Po analizie ryzyka – kosztu transportu do Europy, rotacji wykwalifikowanych pracowników, niepewności co do praw patentowych oraz jakości – Lectra zdecydowała się pozostawić produkcję we Francji. Na tę decyzję wpłynęły czynniki takie jak innowacyjność, konieczność bycia na bieżąco, wzrost produktywności i wartości dostarczanej klientom.

 

Projekt połączono z wdrożeniem koncepcji zarządzania Lean i zmianami organizacyjnymi, które pozwoliły Lectrze osiągnąć pożądany poziom doskonałości w zakresie produkcji i konkurencyjności.

Niektóre zmiany, jakie dokonały się dzięki projektowi, to:

  • Wzrost wydajności produkcyjnej dzięki poprawie warunków pracy i wdrożeniu koncepcji zarządzania Lean;
  • Włączenie inżynierów produkcji w tworzenie świadomości o ograniczeniach zakładu dla nowych projektów już na etapie projektowania. Ten proces łączący projektowanie z produkcją daje optymalizacją kosztów globalnych;
  • Nacisk na modułowość produktów, procesów i logistyki oraz integracja opcji na jak najpóźniejszym etapie (opóźniona personalizacja produktów). W ten sposób ograniczenia logistyczne można uwzględniać już na etapie projektowania. Modułowość produktów umożliwia na przykład transportowanie maszyn w kontenerach zamiast przewożenia ich wyspecjalizowanym transportem ciężarowym.

W ciągu trzech lat zakład Lectry poprawił swój wskaźnik wydajności o 18 punktów procentowych i od tej pory utrzymuje go na poziomie 89%. Spółka zmniejszyła już koszty o 25% oraz poprawiła jakość i poziom obsługi. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, Lectra potwierdziła pozycję lidera w segmencie rynku zaawansowanych produktów. Spółka wzbogaciła swoją ofertę o kompleksowe i innowacyjne usługi oraz produkty wykorzystujące inteligentne rozwiązania Smart Services, niezastąpione zwłaszcza w zakresie konserwacji zapobiegawczej.

 

CO OZNACZA CERTYFIKAT „PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI”? 

 

W 2016 roku Związek Przemysłu Przyszłości wyróżnił 20 firm tytułem „Przedsiębiorstwo produkcyjne przyszłości”. Tytuł otrzymują spółki, które szczegółowo opracowały przełomowy projekt organizacji swojej produkcji wykorzystujący potencjał rozwiązań cyfrowych. Firmy, które chcą uzyskać tytuł, muszą wdrożyć szereg rozwiązań technologicznych pochodzących głównie z Francji. Ten tytuł rozpowszechniania dobre praktyki, wyróżniając projekty wyjątkowe i inspirujące, dając im widoczność na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

O Związku Przemysłu Przyszłości

Związek Przemysłu Przyszłości (stowarzyszenie działające na mocy ustawy z 1901 roku) zrzesza i promuje umiejętności i energię organizacji zawodowych, podmiotów naukowych i akademickich, spółek oraz samorządów lokalnych, zapewniając w szczególności realizację planu Przemysł przyszłości. Stowarzyszenie organizuje i koordynuje na szczeblu krajowym inicjatywy, projekty i czynności, których celem jest modernizacja i transformacja francuskiego przemysłu, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Wspierają je specjalne grupy robocze, a o jego działaniach informują w skali krajowej platformy regionalne oraz członkowie sieci Związku dążący do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w branży.

Dodaj komentarz