Polska na szlaku europejskiego testu rozdrabniacza Terex Ecotec TBG 530T

Rozdrabniacz szybkoobrotowy TBG 530T to jedna z najnowszych maszyn firmy Terex Ecotec. Aby uświadomić potencjalnym klientom jej zalety, została przekazana do testów na kluczowych rynkach Europy. Prosto z Niemiec, gdzie pod koniec kwietnia była również prezentowana na targach branżowych w Karlsruhe. Po tym trafiła na ponad dwa tygodnie do Polski. W tym czasie udało się ją sprawdzić w siedmiu zakładach. Czy spełnia ich oczekiwania?

Rozdrabniacz TBG 530T to wyjątkowa maszyna. Opracowując ją wykorzystano doświadczenia należącej do Terex Corporation firmy CBI, która od powstania w 1988 r. Specjalizuje się wytwarzaniu produktów (głównie dla przemysłu drzewnego) przewyższających pod względem wydajności i trwałości wszystko, co jest dostępne na rynku. Tak jest do dzisiaj, dlatego wciąż nie ma wielu konkurentów, a jej maszyny wyróżniają się pod wieloma względami. Rozdrabniacz TBG 530T ma otwartą komorę załadunkową oraz stały rotor umieszczony poprzecznie. Występuje tylko z wahliwym młotkami, które odchylają się w momencie natrafienia na element nierozdrabnialny i są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia. Odpowiedni stopień rozdrobnienia materiału wyjściowego gwarantują dwa sita frakcyjne otaczające część wału (jedno jest stałe). W ofercie występuje pełna gama takich sit, różniących się kształtem i rozmiarem otworów.

W Polsce maszyna była testowana na dwóch rodzajach materiałów: odpadach biodegradowalnych i drewnie poużytkowym. W pierwszym przypadku rolę sita frakcyjnego pełniły specjalne ruszta, które z jednej strony są odporne na zaklejanie wilgotną frakcją, natomiast z drugiej zapobiegają wydostawaniu się nierozdrobnionych grubych gałęzi, fragmentów korzeni itp. Jako elementy robocze rotor zastosowano młotki z wymiennymi końcówkami, polecane przez producenta głównie do miększych materiałów.

Zarówno na odpadach bio, jak i drewnianych maszyna TBG 530T sprawdziła się bardzo dobrze. Przede wszystkim imponowała wydajnością, ponieważ operatorzy z trudem nadążali ją załadowywać. Otrzymany materiał za każdym razem był jednorodny i odpowiednio rozdrobniony. To szczególnie ważne w przetwarzaniu odpadów zielonych: drobniejsze cząstki przyspieszają rozpoczęcie kompostowania i skracają czas trwania procesu. Zużycie paliwa również było pozytywnym zaskoczeniem. Średnio wynosiło 40 l/h, a to nawet 20 l mniej w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami innych marek.

W zakładach, które miały okazję testować rozdrabniacz TBG 530T zwracano też uwagę na przemyślaną konstrukcję maszyny. Jako jedną z głównych zalet wskazywano komorę załadunkową, która od przodu nie jest w żaden sposób ograniczona. Pozwala to na rozdrabnianie znacznie dłuższych odpadów, ponieważ mogą one wystawać daleko poza maszynę, np. jakieś długie gałęzie, tyczki czy zrzyny. Ponadto za podawanie materiału odpowiada przenośnik łańcuchowy, co zdaniem praktyków jest bardzo korzystnym rozwiązaniem pod­czas przetwarzania frakcji z licznymi za­nieczyszczeniami. Ażurowy przenośnik umożliwia bowiem separację piachu, kamieni czy innych elementów zakłóce­niowych, dzięki czemu nie przedostają się one do rotora. W ich opinii maszy­na jest też łatwa w obsłudze, m.in. ze względu na swobodny dostęp do ele­mentów tnących (nie trzeba wchodzić po drabinie, aby się do nich dostać) oraz system prostej i szybkiej wymia­ny sit frakcyjnych. Pozytywnie odebrano również sposób sterowania, z trzema programami predefiniowanymi dosto­sowanymi do różnych materiałów oraz trzema wprowadzanymi samodzielnie. Operator ma więc możliwość zastoso­wania własnych ustawień m.in. pręd­kości obrotowej bębna podającego, siły jego docisku i prędkości posuwu prze­nośnika łańcuchowego.

Maszyna testowa miała bogate wy­posażenie, prezentując szerokie moż­liwości konfiguracyjne w celu najlep­szego dostosowania sprzętu do kon­kretnych wymagań i preferencji klien­ta. Jedną z ciekawszych opcji był system przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie za pomocą dwóch tzw. grzyb­ków – po jednym na stronie. Wielu użytkowników ocenia go jako lepszy, ponieważ ich zdaniem system akty­wowany wysoką temperaturą potra­fi załączać się nie tylko podczas po­żaru. Rozdrabniacz został też wyposa­żony w układ spryskiwaczy podłącza­ny do zewnętrznej sieci, który ograni­cza pylenie, a także hydraulicznie skła­dany i regulowany nadtaśmowy sepa­rator metali żelaznych.

 

Źródło TK/3/2023