Scm Group Live Christmas: mnóstwo nowości na przedświątecznym wydarzeniu we włoskich siedzibach firmy

„Scm Group Live Christmas”, emitowany na platformie cyfrowej, był okazją do podsumowania wyników minionego roku zarówno Grupy, jak i Działów Drewna i Innych Materiałów oraz wręczenia nagród tym, którzy przyczynili się do sukcesów osiągniętych w 2020 r., roku pełnym wyzwań. Tak jest w przypadku laureatów Nagród za Pomysły na Doskonalenie i Innowacje, którzy swoją pomysłowością, wraz z pozostałymi uczestnikami, umożliwiają dzień po dniu podnoszenie poziomu jakości rozwiązań technologicznych Grupy. Również w zeszłym roku wybrano wiele pomysłów, obejmujących wszystkie działy i jednostki technologiczne Grupy Scm, pokazując, do jakiego stopnia badania i rozwój są zawsze priorytetem.

Szczególne uznanie otrzymali również emerytowani pracownicy ze stażem od dwudziestu pięciu do ponad pięćdziesięciu lat, którzy przyczynili się do nieustannego rozwoju Grupy.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. Dyrektor Generalny Marco Mancini, który wskazał priorytety wyznaczające rok 2020 i które będą przewodnie także w przyszłym roku: innowacje produktowe i procesowe; cyfryzacja, nowe projekty IT oraz nowe narzędzia i kanały komunikacyjne wprowadzone dla różnych marek podczas programom na żywo (Live Show) przekazywane w strumieniu na cały świat; wspomaganie klientów, strategiczne plany rynkowe i technologiczne oraz szkoleniowe, przeprowadzenie tylko w ostatnim roku ponad 70 000 godzin kursów technicznych i menedżerskich, zorganizowanych przez Campus

Ten ostatni temat, który zawsze był jedną z głównych wartości Scm Group, stał się bodźcem dla nowej inicjatywy, konkursu „Szkoła, którą chciałbym”, przeznaczonego dla dzieci i wnuków współpracowników Grupy, których poproszono, by opowiedzieli o swojej idealnej szkole w postaci rysunku, tekstu lub wiersza. W okresie, kiedy z powodu ograniczeń związanych z sytuacją zagrożenia zdrowia szkoła, a właściwie jej nieobecność stała się tematem bardzo aktualnym, Scm Group postanowiła dać sygnał, by kwestii szkolnictwa powróciła do centrum uwagi, poczynając od wkładu nowych pokoleń, dziś uczących się, by jutro stać się doświadczonymi i świadomymi dorosłymi.

Źródło: www.scmgroup.com