ZIMBA – KOLEJNA INNOWACJA IMA SCHELLING

IMA Schelling wypełnia lukę danych między producentem maszyny a klientem za pomocą holistycznej platformy

Dzięki ZIMBA IMA Schelling przenosi przyszłość w teraźniejszość. W czasach ograniczonego budżetu i skompresowanych harmonogramów nowa platforma IIoT i platforma usługowa zaprojektowana przez IMA Schelling zapewnia użytkownikom maszyn fundamentalny wgląd i ukierunkowane na cele zalecenia dotyczące wydajnego działania łańcucha produkcyjnego. ZIMBA jest ściśle powiązany z organizacją usługową, która może wykrywać awarie i opóźnienia przed ich wystąpieniem oraz podejmować proaktywne działania. To oznacza: pełną przejrzystość, lepsze możliwości planowania i obliczalne ryzyko.

 

Maksymalne korzyści dla klienta dzięki otwartej i elastycznej architekturze: ZIMBA, nowa platforma IIoT i usługowa.

Dzięki ZIMBA IMA Schelling przenosi przyszłość w teraźniejszość. W czasach ograniczonego budżetu i skompresowanych harmonogramów nowa platforma IIoT i platforma usługowa zaprojektowana przez IMA Schelling zapewnia użytkownikom maszyn fundamentalny wgląd i ukierunkowane na cele zalecenia dotyczące wydajnego działania łańcucha produkcyjnego. ZIMBA jest ściśle powiązany z organizacją usługową, która może wykrywać awarie i opóźnienia przed ich wystąpieniem oraz podejmować proaktywne działania. To oznacza: pełną przejrzystość, lepsze możliwości planowania i obliczalne ryzyko. 

„Dzięki otwartej i elastycznej architekturze ZIMBA obiecuje maksymalne korzyści dla klientów, a jednocześnie stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju firm w szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym” – mówi Dietmar Nußbaumer, dyrektor generalny IMA Schelling Digital.

W szczególności wyróżnia się zorientowany na maszyny sektor „Big Data Handling & Analytics”. Tutaj nacisk kładzie się nie tylko na dane, ale także na działanie i wynikające z nich zalecenia, które są podawane w sposób zindywidualizowany i powiązany z rolami – skierowanymi do osób pracujących w różnych obszarach, od zarządzania po łańcuch dostaw. Jest to absolutnie wyjątkowa cecha w produkcji maszyn i urządzeń. Podobnie jak inne kluczowe obszary ZIMBA, tj. Instant Machine Reporting, Maintenance i Machine Learning.

Natychmiastowe raporty dotyczące maszyn

Wszystkie dane, w tym zintegrowana baza danych know-how, instrukcje obsługi i raporty, są wizualizowane w przejrzysty sposób i zoptymalizowane pod kątem szybkiego dostępu. Nowa, doskonale zaprojektowana Hotline Ticketing ze zindywidualizowanymi regułami aktywuje odpowiedzialne osoby wewnętrzne i zewnętrzne oraz, w razie potrzeby, automatycznie nawiązuje połączenie z serwisem posprzedażowym IMA Schelling. 

Konserwacja i uczenie maszynowe

Za pośrednictwem ZIMBA dane maszyny są gromadzone w centralnej sterowni, w wyniku czego pracownicy serwisu IMA Schelling wykrywają możliwe problemy, co daje im możliwość aktywnego działania. Identyfikowane są awarie, dane historyczne są porównywane z pulą danych IMA Schelling, a tym samym organizacyjny czas oczekiwania zostaje skrócony. Konsekwencją jest stale rosnąca OEE (ogólna efektywność sprzętu). W przyszłości procedura ta będzie coraz bardziej zautomatyzowana, aby maszyny same wykrywały możliwe usterki i przestoje maszyny, umożliwiając automatyczne zamawianie odpowiednich części zamiennych i eksploatacyjnych w sklepie z częściami zamiennymi i zużywającymi się.

 „ZIMBA potajemnie pomoże nie tylko ustabilizować i zwiększyć OEE, a tym samym zagwarantować maksymalne korzyści dla klientów, ale także przenieść organizację usług IMA Schelling Group na nowy wymiar: całkowicie zgodnie z niezawodnym partnerstwem”, mówi dyrektor generalny IMA Andreas Bischoff.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o ZIMBA:  https://zimba.imaschelling.com/