OMEN II

Suchedniów tel. 500 514 314, e-mail: maszyny@omen2.pl