„Cyfrowa teczka zamówień” dba o porządek w zakładzie

Wszystkie zamówienia pod ręką: koniec z bałaganem w dokumentach

Wiele zakładów stolarskich ma pełny portfel zamówień – a z tym wiąże się konieczność zachowania stałej kontroli nad nimi oraz przekazywania na bieżąco wszystkim pracownikom aktualnych danych i informacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracowników zajmujących się przygotowaniem pracy, produkcją czy montażem u klienta, „cyfrowa teczka zamówień” daje im natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji na temat każdego zlecenia w czasie rzeczywistym.
Na tym jednak zalety się nie kończą. Dzięki aplikacji internetowej wyraźnie widoczny dla wszystkich jest również aktualny stan poszczególnych elementów. W ten sposób można mieć stały wgląd w status wszystkich zamówień, a z aplikacji może korzystać każdy, kto ma pod ręką laptop lub tablet.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracowników zajmujących się przygotowaniem pracy, produkcją czy montażem u klienta, „cyfrowa teczka zamówień” daje im natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji na temat każdego zamówienia w czasie rzeczywistym.

Wyzwania:
Dużo informacji i danych, brak przejrzystości

Wielu stolarzy mierzy się dziś z podobnymi trudnościami — ilość danych rośnie, więc nasuwa się pytanie: jak skutecznie i konsekwentnie wykorzystywać różne źródła danych? W jaki sposób na bieżąco przekazywać wszystkim pracownikom aktualne informacje dotyczące zamówień? Jak najlepiej kontrolować stan zamówień w hali produkcyjnej?

W zakładach produkcyjnych często się jeszcze korzysta z papieru. Informacje dotyczące zamówień, listy elementów, kwestie  montażowe, rysunki i plany — wiele dokumentów jest drukowanych (czasem nawet kilkakrotnie) i rozdawanych pracownikom. Wciąż jeszcze informacje na temat zamówień są zapisywane w różnych miejscach lub w różnych programach. W przyszłości może to już nie być konieczne, ponieważ już teraz „productionManager” pomaga w scentralizowaniu wszystkich informacji dotyczących danego zamówienia. „Cyfrowa teczka zamówień” umożliwia zakładom produkcyjnym zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich danych związanych z produkcją, dzięki czemu eliminujemy obieg dokumentów papierowych w procesie produkcyjnym.

Koniec z bałaganem w dokumentach: wszystkie informacje są zawsze aktualne

Podczas przygotowania pracy użytkownik importuje wszystkie dane z dowolnego oprogramowania, np. z programu Excel, oprogramowania branżowego lub systemu CADICAM, do aplikacji internetowej „productionManager”. Może je też utworzyć bezpośrednio w oprogramowaniu. Od tego momentu każdy pracownik dysponujący laptopem lub tabletem ma dostęp do tych danych: artykułów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych wraz z odpowiednimi rysunkami i informacjami. Można także szybko wprowadzać zmiany i od razu je udostępniać wszystkim użytkownikom. Do każdego zamówienia można również łatwo dodawać rysunki, zdjęcia lub inne materiały uzupełniające.

Pełna przejrzystość postępów realizacji zamówień

„Cyfrowa teczka zamówień” gromadzi  w jednym miejscu wszystkie istotne informacje na temat zamówienia. Ponieważ jest to aplikacja internetowa, pracownicy zakładów produkcyjnych mogą z niej korzystać wszędzie tam, gdzie mają dostęp do Internetu: w biurze, w zakładzie lub na placu budowy. Każdy pracownik produkcji lub montażu ma pełny wgląd we wszystkie informacje na temat zamówień, np. w postęp realizacji aktualizowany w czasie rzeczywistym czy stan artykułów i elementów konstrukcyjnych w celu ich łatwego monitorowania.

Dodatkowo korzystając z aplikacji „productionAsset Feedback”, można w prosty sposób określić, które stacje w zakładzie należy informować o aktualnym stanie danego elementu czy artykułu. Takie komunikaty zwrotne można przesyłać do aplikacji poprzez skanowanie (za pomocą skanera ręcznego lub tabletu) lub kliknięcie przycisku w aplikacji. Zaleta: wszyscy pracownicy mogą w każdym momencie sprawdzić, gdzie dany element był obrobiony lub czy meble zostały już zmontowane na gotowo.

Elastyczny sposób użytkowania w każdym zakładzie

„Cyfrową teczkę zamówień” można bez większego wysiłku zintegrować z każdym istniejącym środowiskiem w zakładzie produkcyjnym. Nie ma potrzeby dostosowywania oprogramowania ani parku maszynowego. Park maszynowy zwykle obejmuje maszyny różnych producentów — również to nie stanowi przeszkody w korzystaniu z oprogramowania.

Ekonomiczne rozwiązanie: brak kosztów inwestycji, aktualizacji i konserwacji

Aplikacja „productionManager” nie wiąże się z ryzykiem ponoszenia żadnych niespodziewanych kosztów. Korzystanie z niej może być rozliczane w cyklach comiesięcznych lub corocznych i takie są też okresy wypowiedzenia. Zaletą oprogramowania internetowego jest to, że przedstawia ono zawsze aktualne informacje i nie jest potrzebne środowisko serwerowe ani aktualizacje.

Podstawa komunikacji w aplikacji HOMAG

Ci, którzy już mają dostęp do innych aplikacji lub asystentów cyfrowych HOMAG, mogą korzystać z wielu dodatkowych zalet dzięki interfejsom skoordynowanym między „productionManager” a aplikacjami HOMAG. Rozwiązanie „productionManager” często działa w tle jako aplikacja centralna, która dba o to, aby odpowiednie informacje pojawiały się we właściwym miejscu na etapie przygotowania pracy i w zakładzie.

  • Użytkownicy korzystający z oprogramowania optymalizującego intelliDivide do rozkroju lub nestingu mogą przesłać elementy przeznaczone do rozkroju bezpośrednio do intelliDivide.
  • Jeżeli zakład zarządza płytami i materiałami obrzeża za pomocą aplikacji internetowej „materialManager”, „productionManager” wykorzystuje te dane.
  • Jeżeli na stanowiskach pracy jest już wykorzystywany asystent rozkroju („Cutting Production Set”), asystent do nestingu („Nesting Production Set”) lub asystent sortowania („Sorting Production Set”), użytkownik może przenieść dane do tych stanowisk (do stosowanej tam aplikacji „productionAssist”). Te stanowiska produkcyjne z kolei automatycznie przekazują informacje o postępie obróbki bezpośrednio do „productionManager”.

Firma HOMAG we współpracy z różnymi zewnętrznymi partnerami w zakresie oprogramowania opracowała również odpowiednie interfejsy. Dzięki temu oprogramowanie HOMAG pozwala na prostą i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi systemami, np. w połączeniu z imos iX, systemami Borm ERP, SWOOD lub SmartWOP. Gdy wymiana danych pomiędzy programami różnych producentów odbywa się w tle w całkowicie zautomatyzowany sposób, w praktyce oznacza to, że użytkownik korzysta tylko z jednego rozwiązania, co znacznie usprawnia jego pracę.

Views: 155