IMA Schelling Open House przynosi sukces – Wielkie zapotrzebowanie na innowacyjne koncepcje

Planowane jako wydarzenie hybrydowe, realizowane jako wydarzenie online – i nadal pełne sukcesu: na Open House 2021 IMA Schelling wielu klientów przekonało się do nowych pomysłów i innowacji produktowych. Znajduje to teraz odzwierciedlenie w bieżącej sprzedaży innowacyjnych koncepcji.

W maju, ze względu na ówczesne wydarzenia, postanowiono nie organizować Open House 2021 jako wydarzenia hybrydowego zgodnie z planem, ale prezentować pomysły, koncepcje i nowe produkty wyłącznie cyfrowo. W ten sposób wirtualni goście, którzy byli połączeni z całego świata, uzyskali m.in. wgląd w przyszły krajobraz oprogramowania oraz prezentację innowacyjnych koncepcji cięcia. Kolejną atrakcją był ekskluzywny pokaz na żywo nowej wiertarki IMAGIC L1 do produkcji wsadowej 1.

Ponad 250 firm wzięło udział w pięciu dniach, aby zapoznać się z nowymi produktami. O tym, jak udana i przekonująca była prezentacja online maszyn i koncepcji, świadczą teraz zapytania i sprzedaż: IMA Schelling otrzymała kilka zamówień na innowacyjną koncepcję maszyny do wysokowydajnego cięcia – pierwsza linia zostanie dostarczona do francuskiego klienta o godz. początek 2023 roku. Klient ten zamówił jednocześnie trzy linie o wysokiej wydajności, a dwa kolejne systemy zakupili klienci niemieccy. Pożądany jest również zaprezentowany w maju nowy system wstawiania do obróbki krawędzi. Zamówiono również jednostkę do frezowania konturów wewnętrznych (I-KFA) – zarówno do nowych maszyn, jak i do modernizacji. Dodatkowo,

Dla IMA Schelling są to pozytywne znaki i potwierdzenie właściwej strategii w czasie kryzysu: firma zatrudniająca 1620 pracowników na całym świecie zrestrukturyzowała swoje obszary biznesowe i zainwestowała m.in. w narzędzia informatyczne i digitalizacyjne oraz nowe maszyny do obróbki dla własnej produkcji otworzył nowe oddziały handlowe i serwisowe w Szwecji i na Litwie oraz kontynuował dalszy rozwój portfolio produktowego. W związku z tym firma patrzy w przyszłość z ufnością i wieloma zamówieniami, które wykraczają daleko poza 2022 rok.

Źródło:

www.imaschelling.com