Niemiecka Nagroda Budownictwa Drewnianego

Niemiecka Nagroda Budownictwa Drewnianego jest przyznawana zrealizowanym budynkom i elementom budowlanym, które składają się głównie z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz innych surowców odnawialnych i które stanowią przykład zastosowania drewna jako materiału budowlanego. Budynki, które mają zostać zgłoszone, powinny charakteryzować się wysoką jakością projektu. Warunkiem jest również uwzględnienie aspektów przyjaznych dla środowiska i oszczędzających zasoby w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach budynków nowych, budynków istniejących oraz innowacyjnych koncepcji planistycznych i budowlanych.

Prestiżową Niemiecką Nagrodę Budownictwa Drewnianego otrzymały w tym roku trzy projekty budownictwa drewnianego:

  • dodanie i rozbudowa centrali federalnej Niemieckiego Związku Alpejskiego (DAV) w Monachium,
  • nowa budowa ratusza w Hainburgu i
  • nowa budowa budynku mieszkalno-usługowego Buggi 52 we Fryburgu Bryzgowijskim.

Równie uhonorowani zostali właściciele budynków, architekci, inżynierowie budowlani i firmy budownictwa drewnianego jako pomysłodawcy nagrodzonych prac.

16-osobowe jury złożone z ekspertów tegorocznej Niemieckiej Nagrody Budownictwa Drewnianego, pod przewodnictwem prof. dr Annette Hafner, miało do przejrzenia i oceny 149 projektów.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się następnie na wiodących światowych targach dla międzynarodowego przemysłu drzewnego LIGNA w Hanowerze. Pod patronatem Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa, Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister przyznał 16 maja Niemiecką Nagrodę Budownictwa Drewnianego 2023.

https://www.ligna.de/

Views: 28